آموزش Photoshop CC

250,000 ریال 200,000 ریال

-20%
دسترسی: ناموجود

Photoshop برای ایجاد، ترکیب، ویرایش، بازسازی و یا دگرگونی عکس‌ها و نگاره‌ها بکار می‌رود. از فتوشاپ به طور فزاینده‌ای برای تولید و ویرایش عکس‌ها در فرمت‌های دیجیتال (به خصوص برای استفاده در وب) استفاده می‌شود.

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: اصول مفاهیم اصلی گرافیک
1- آشنایی با اصول و مفاهیم گرافیک
2- گرافیک محیطی
3- نکاتی از وارد کردن تصویر به فتوشاپ
4- اساس نظریه رنگ ها و تئوری و مفهوم رنگ ها و کاربرد آن در طراحی
5- پرسپکتیو چیست؟
6- تصاویر دیجیتال چیست؟
7- تاریکخانه دیجیتالی فتوشاپ
8- آشنایی با نورپردازی
9- آشنایی با سبک های نقاشی و کشیدن نقاشی دیجیتال با فتوشاپ
10- آشنایی با تصاویر پانوراما
11- آشنایی با تصاویر HDR
12- گرافیک سه بعدی و بعد سوم در فتوشاپ
13- انیمیشن در فتوشاپ
14- تاریخچه نرم افزار فتوشاپ

فصل دوم: آشنایی با محیط فتوشاپ
1- آشنایی با محیط فتوشاپ
2- آشنایی با پانل ها
3- آشنایی با جعبه ابزار
4- آشنایی با منوی فایل (بخش اول)
5- آشنایی با منوی فایل (بخش دوم)
6- آشنایی با منوی فایل (بخش سوم)
7- آشنایی با منوی Edit (بخش اول)
8- آنایی با منوی Edit (بخش دوم)
9- مدیریت آسان فضای کاری و فایل های تصویری
10- تنظیمات تایپ مستقیم فارسی در فتوشاپ

فصل سوم: شروع کار با فتوشاپ
1- ایجاد صفحه جدید
2- بازکردن و ذخیره کردن پروژه
3- آشنایی با فرمت های تصویری
4- آشنایی با فرمت های Raw, Jpeg, Tiff
5- مقیاس، دوران و مورب نمودن
6- آشنایی با منوی Image (1)
7- آشنایی با منوی Image (2)
8- آشنایی با منوی Layer
9- آشنایی با منوی select (1)
10- آشنایی با منوی select (2)
11- آشنایی با منوی Window
12- آشنایی با منوی View
13- استفاده از Adobe Bridge

فصل چهارم: ماهیت تصاویر و رنگ ها در فتوشاپ
1- آشنایی با انواع گرافیک
2- اندازه تصویر و تفکیک پذیری
3- دقت صفحه نمایش و چاپگر
4- اسکن تصاویر
5- آشنایی با ماهیت رنگ ها
6- آشنایی با مدل HSB, RGB
7- آشنایی با مدل CMYK, Lab
8- آشنایی با مدل Bitmap, Grayscale, Duotone, Indened و Multichannel

فصل پنجم: آشنایی با ابزارهای انتخاب، برش، ویرایش و رتوش
1- ابزارهای انتخاب بیضوی و مستطیلی
2- ابزارهای انتخاب کمند، انتخاب سریع و چوب جادویی
3- انتخاب به وسیله رنگ، ترکیب انتخاب ها و ابزار انتقال
4- ابزار Crop، Slice و Slice select
5- ابزار Spot Healing Brush، Healing Brush
6- ابزار Patch، Red Eye
7- ابزار Clone Stamp، Pattern Stamp و Eraser
8- ابزار Blur، Sharpen و Smudge
9- ابزار Dodge، Burn و Sponge
10- استفاده از ابزار Black & White
11- استفاده از ابزار برش
12- استفاده از ابزار برش پرسپکتیو
13- استفاده از ابزار Content Aware Move and Patch

فصل ششم: آشنایی با ابزارهای نقاشی، اندازه گیری و پیمایش تصاویر
1- ابزار Brush، Pencil و Color Replacement
2- ابزار History Brush, Art History Brush و Paint Bucket
3- ابزار Mixer Brush
4- ابزار Gradient
5- ابزار یادداشت و ابزار قطره چکان و نمونه گیر رنگ
6- ابزار خط کش
7- ابزار Hand، Zoom، Foreground، Background و Mask

فصل هفتم: آشنایی با ابزارهای برداری، متن، اشکال و اجسام سه بعدی
1- ابزار Pen و Freeform Pen
2- ابزارهای Path selection،Direct selection و ابزارهای Anchor Point
3- ابزارهای ترسیم شکل
4- ابزارهای تایپ
5- ابزارهای 3D Object و 3D Camera

فصل هشتم: آشنایی با لایه ها
1- آشنایی با لایه ها، تبدیل لایه و ایجاد لایه
2- اضافه کردن لایه، تبدیل ناحیه انتخاب شده به لایه و انتخاب لایه ها
3- کپی لایه ها، تغییر ترتیب لایه ها و link کردن لایه ها
4- قفل کردن، تغییر نام، کد رنگ و رستر کردن لایه ها
5- حذف لایه ها و چسباندن لایه ها
6- لایه های Adjustment و Fill
7- آشنایی با Layer Comps
8- ترازبندی لایه ها
9- فرمان Auto-Align Layer
10- فرمان Auto-Blend Layer
11- آشنایی با فرمان Knockout

فصل نهم: مد ترکیب لایه و جلوه های لایه
1- تنظیم Opacity، Fill و مد ترکیب Blending، Normal و Dissolves
2- مد Darken, Multiply, Linear Burn, Color Burn, Darker color
3- مد Lighten, Screen, Color Dodge, Linear Dodge, Lighter
4- مدOverlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin Light
5- مد Hard Mix, Difference, Exclusion, Hue, Saturation, Color, Luminosity
6- آشنایی با سبک های لایه و کادر محاوره ای Layer Style
7- جلوه drop Shadow, Inner Shadow, Outer Shadow, Inner Glow
8- جلوه Bevel& Emboss, Color Overlay, Satin, Gradient Overlay, Pattern Overlay و Stroke
9- درجه تیرگی و ذخیره سبک های لایه

فصل دهم: آشنایی با ماسک ها و کانال ها
1- مشاهده، انتخاب، ویرایش و دو نسخه کردن کانال ها
2- تکه کردن، چسباندن، حذف و ترکیب رنگ کانال ها
3- کانال های Spot
4- استفاده از محاسبات کانال ها برای آمیختگی لایه ها و کانال ها
5- استفاده از ماسک های سریع
6- ماسک ها در کانال آلفا
7- ایجاد و ویرایش ماسک های لایه
8- انتخاب و نمایش کانال ماسک لایه

فصل یازدهم: آشنایی با پانل ها
1- پانل Navigator, Info, Color, Swatches
2- پانل History, Actions, Adjustment, Masks
3- پانل Histogram , Paths
4- پانل Character
5- پانل Paragraph
6- پانل Brush(بخش اول)
7- پانل Brush(بخش دوم)

فصل دوازدهم: تنظیمات رنگ آمیزی
1- دستور Level, Auto Contrast, Auto Level, Auto Color
2- ابزار تنظیم رنگ Curves
3- ابزار تنظیم رنگ Color Balance, Brightness/Contrast, Hue/Saturation
4- ابزار تنظیم رنگ Desaturation, Replace , Black& White
5- دستور Match Color, Gradient Map, Invert, Equalize, selective Color, Channel Mixer
6- ابزار Threshold, Postrize, Variation, Photo Filter, Shadow/Highlight, Exposure
7- پردازش تصویر RAW و اصلاح خودکار لنز
8- قابلیت HDRspro, HDR Toning

فصل سیزدهم: استفاده از فیلترها
1- فیلترهای Extract, Filter Gallery, Liquify
2- فیلترهای Pattern Marker, Vanishing Point
3- فیلترهای Blur
4- فیلترهای Distort
5- فیلترهای Noise, Pixelate
6- فیلترهای Render
7- فیلترهای Sharpen
8- فیلترهای Stylize
9- فیلترهای Video و دیگر فیلترها
10- آشنایی با فیلتر Adaptive Wide Angle
11- آشنایی با فیلتر Field Blur
12- آشنایی با فیلتر Iris Blur
13- آشنایی با فیلتر Tilt- Shift Blur
14- آشنایی با فیلتر Oil Paint

فصل چهاردهم: کار با ویدئو و انیمیشن
1- آشنایی با پانل Animation
2- ایجاد تصاویر و وارد کردن فیلم های ویدئویی
3- آشنایی با لایه ویدئو
4- ساخت انیمیشن با فریم
5- شاخت انیمیشن در Timeline
6- پیش نمایش ویدئو
7- افکت های ویژه ویرایش ویدئو
8- استفاده از افکت نورپردازی

فصل پانزدهم: کار با اجسام سه بعدی
1- آشنایی با پانل 3D
2- تنظیمات سربرگ Scene, Mesh
3- تنظیمات سربرگ Materials
4- تنظیمات سربرگ Lights
5- ویرایش اجسام سه بعدی
6- استفاده از ابزارها برای خلق متن های سه بعدی
7- چگونگی ایجاد اشیاء سه بعدی
8- ایجاد متن سه بعدی با استفاده از دستورExtrude to 3D

فصل شانزدهم: چاپ
1- آشنایی با تاریخچه چاپ
2- چاپ دیجیتال چیست؟
3- انواع روش های چاپ
4- آشنایی با چاپ و انواع کاغذ
5- اندازه های استاندارد کاغذ و مقوا
6- تبدیل حالت رنگ و ذخیره رکدن تصویر برای چاپ چهار رنگ
7- چاپ در فتوشاپ
8- موقعیت و اندازه عکس در چاپ
9- چاپ با مدیریت رنگ و تنظیم رنگ های چاپ
10- چاپ رنگ های مجزا در فتوشاپ

فصل هفدهم: روتوش تصاویر و ایجاد جلوه های ویژه
1- کاهش اختلالات روی عکس و شفاف سازی عکس
2- تغییر رنگ لباس و تبدیل عکس به تابلو نقاشی
3- هموار کردن پوست
4- ایجاد طرح از یک عکس و ایجاد برف و باران
5- تغییر رنگ محصولات و حذف پس زمینه سفید
6- زیباتر کردن افراد و ایجاد چهره جوان به صورت دیجیتالی
7- لاغر کردن در عکس و حذف تشعشع عینک ها
8- سفید کردن دندان ها و کاهش لکه ها در تصاویر
9- حذف چیزهای ناخواسته از تصاویر
10- حذف کجی تصاویر
11- تشخیص عیوب تصاویر
12- رفع تاری و روشن کردن عکس و روتوش سورئال
13- آرایش چشم و تغییر رنگ چشم ها
14- تغییر دادن رنگ موها

فصل هجدهم: مفاهیم تکمیلی
1- قابلیت Content Aware Scale
2- قابلیت Refinement, Content Aware Fill
3- قابلیت Puppet Warp
4- آشنایی با تصویر Panorama
5- آشنایی با اشیاء هوشمند
6- پردازش دسته ای
7- رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید
8- ماسک لایه و ماسک برش
9- قدیمی سازی تصاویر و تعویض رنگ
10- خودکارسازی کارها در فتوشاپ
11- خروجی تصاویر به داخل PDF
12- استفاده از Contact Sheet و بسته بندی تصاویر
13- گالری تصاویر در وب
14- ابزارهای موجود در Bridge و نحوه ایجاد کلید میانبر در فتوشاپ

فصل نوزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در Photoshop CC
1- فیلتر Smart Sharpen بهبودیافته
2- ویرایش فایل های ویدئویی
3- استفاده از فیلتر Camera Raw
4- ویژگی های جدید پانل 3D
5- خصوصیات شکل
6- استفاده از فیلتر کاهش لرزش
7- کار با ماسک لایه تنظیم

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

شماره شناسنامه اثر : ۰۴۰۶۴۲-۱۳۳۹۴-۸
نام فارسی : آموزش فتوشاپ سی سی
نام لاتین : Photoshop CC
تاریخ صدور/تمدید : ۹۴/۱۱/۲۴
مخاطب اثر : بزرگسالان
نوع و موضوع اثر : چند رسانه ای (آموزشی) / رایانه
تولید اثر : شرکت آریان افزار رایان داتیس
ناشر اثر : موسسه فرهنگی پایا نرم افزارگستر مهرگان
سیستم عامل مورد نیاز : Windows 7

 زمان آموزش : ۲۸ ساعت
محتویات بسته : ۱DVD
♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه پلاگین های مورد نیاز
♦ همراه با نرم افزار  Adobe Photoshop CC
♦ به همراه آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی
پیوند کوتاه: https://hezartooy.com/QWzX0

اطلاعات بیشتر

وزن 0.300 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش Photoshop CC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

احتمالا از این‌ها هم خوشتان می‌آید