آموزش AutoCAD 2016-2D & 3D

300,000 ریال 240,000 ریال

-20%
دسترسی: ناموجود

اتوکد معروف ترین و پرکاربرد ترین نرم افزار دنیا در زمینه نقشه کشی، معماری، و طراحی صنعتی است.از اتوکد برای نقشه کشی ساختمانی و صنعتی، طراحی قطعات، مدل سازی، معماری داخلی و خارجی، و … استفاده می‌گردد.

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

مطالب اتوکد دو بعدی:
فصل اول : مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری
1. تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی
2. آشنایی با شاخه های مختلف نقشه برداری
3. اصول کلی نقشه کشی(1)
4. اصول کلی نقشه کشی (2)
5. آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد
6. ویژگی های اتوکد چیست؟
7. ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی
8. ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک
9. نقشه کشی برق ساختمان(1)
10. نقشه کشی برق ساختمان (2)
11. نقشه کشی برق ساختمان (3)
12. ارتباط اتوکد با لوله کشی
13. اتوکد در موبایل
14. ویژگی های نرم افزار AutoCAD 2016

فصل دوم : آشنایی با AutoCAD 2016
1. اتوکد چیست؟
2. آشنایی با محیط بخش اول AutoCAD
3. آشنایی با محیط بخش دوم AutoCAD
4. آشنایی با محیط بخش سوم AutoCAD
5. انواع روش های اجرای دستورات
6. آشنایی با پنجره Commands
7. تغییر فضای برنامه از دوبعدی به سه بعدی و آشنایی با نوار منوها
8. آشنایی با تایپ کردن دستورات
9. شخصی سازی در AutoCAD
10. آشنایی با سربرگ های فایل
11. آشنایی با Start tab

فصل سوم : شروع کار با AutoCAD 2016
1. ایجاد یک فایل ترسیمی
2. بازکردن یک فایل موجود
3. باز کردن فقط بخشی از یک ترسیم
4. معرفی کامل فقط نوار ابزار AutoCAD
5. ذخیره کردن فایل جاری و مدیریت چند فایل
6. تنظیم ذخیره خودکار و ذخیره یک فایل پشتیبان و افزودن اطلاعات به ترسیم
7. آشنایی با مکان نما
8. آشنایی با منوهای میانبر
9. سیستم مختصات کاربر
10. کنترل USC
11. انواع واحد های اندازه گیری ، تنظیم واحد ترسیم و تنظیم معیار و جهت اندازه گیری زاویه ای
12. مقیاس و محدوده ترسیم
13. آشنایی با مختصات

فصل چهارم : مفاهیم بنیادی در اتوکد
1. آشنایی با نوار ابزار استاندارد در اتوکد
2. آشنایی با منوی Window
3. آشنایی با مختصات قائم مطلق،قائم نسبی،قطبی مطلق و قطبی نسبی
4. روش های ورود مستقیم مختصات
5. دستگاه مختصات
6. مدیریت نماها
7. تنظیمات دید دوبعدی و خاموش کردن دید پرسپکتیو
8. تغییر نماد دستگاه مختصات
9. روش های انتخاب موضوعات (1)
10. روش های انتخاب موضوعات (2)
11. انتخاب ضمنی موضوعات مشابه و مضوعات رویهم افتاده
12. سفارشی نمودن فرایند انتخاب اشیا
13. علامت گذاری ترسیمات

فصل پنجم : ترسیمات دو بعدی – ترسیم اشکال هندسی
1. دستور Point
2. دستور Line
3. دستور Circle
4. دستور Arc
5. دستور Donut
6. دستور Region
7. دستور Ellipse

فصل ششم : ترسیمات دو بعدی – ترسیم اجسام ساده و مرکب
1. دستور Rectangle
2. دستور Xline
3. دستور Ray
4. دستور Revision Cloud
5. دستور PLine
6. دستور Polygon
7. دستور Boundary
8. دستور Spline
9. دستور Sketch
10. دستور Solid و Mline

فصل هفتم : ابزار های کمک ترسیمی
1. آشنایی با دستورات Ortho  و Grid
2. ابزار Polar Tracking
3. ابزار بخش اول Object Snap
4. ابزار بخش دوم Object Snap
5. ابزار بخش سوم Object Snap
6. ابزار Object Snap Tracking
7. دستور OSnap (سربرگ Snap and Grid)
8. دستور OSnap (سربرگ های Polar Tracking  و Object Snap )
9. دستور OSnap (سربرگ های 3D Object Snap ،Dynamic Input و Quick Propertise)
10. دستور OSnap ( سربرگ selection Cycling )
11. دستور Group

فصل هشتم : دستورات ویرایش دوبعدی
1. دستورات Trim ،Break  و Break at Point
2. دستورات Erase و Oops
3. دستورات Undo ،Redo و MRedo
4. دستورات Copy ،Array و Offset
5. دستورات Extend و Explode
6. دستورات Move و Rotate
7. دستورات Stretch و Lengthen
8. دستورات Mirror و Scale
9. دستورات Fillet و Chamfer
10. دستورات PEdit و Reverse
11. دستوراتSpline Edit
12. ابزار Quick Properties و دستور Properties
13. ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط گیره
14. دستورات join ،Change ،Redraw وRegen

فصل نهم : کنترل صفحه تصویر و هاشور زنی
1. تغییر بزرگنمایی ظاهری ترسیمات
2. تغییر موقعیت ظاهری ترسیمات
3. آشنایی با نوار ناوبری
4. آشنایی با دستور View
5. هاشور زدن سطح
6.  آشنایی با کادر محاوره ای Boundary Hatch
7. آشنایی با Gradient
8. ویرایش هاشور ها
9. آشنایی با دستور Wipeout

فصل دهم : ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها
1. دستور  Color
2. دستور LineType
LWeight .3
4. آشنایی با لایه ها
5. ایجاد لایه ها
6. تغییر خصوصیت لایه ها
7. آشنایی با کادر Layer properties manager
8. تغییر لایه موضوعات
9. مطابقت دادن ویژگی ها بوسیله دستور Match prop
10. انتخاب موضوعات بوسیله ویژگی های آنها

فصل یازدهم: قید گذاری موضوعات
1. قیدگذاری هندسی
2. آشنایی با تنظیمات قیود هندسی
3. آشنایی با دستور AutoConstrain
4. آشنایی با نوار قیود هندسی
5. آشنایی با قیدگذاری ابعادی (1)
6. آشنایی با قیدگذاری ابعادی (2)
7. آشنایی با دستورات مخفی سازی ، حذف و پارامتر های قیود

فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن
1. ایجاد متن تک خطی
2. ایجاد متن چند خطی
3. آشنایی با رفع غلط املایی
4. تنظیمات سبک متن
5. درج علائم خاص و درج پاراگراف
6. متغیر سیستمی Texted
7. ویرایشگر متن اتوکد (1)
8. ویرایشگر متن اتوکد (2)
9. ویرایشگر متن اتوکد (3)
10. ویرایش متون ، تغییر ابعاد نوشته ها و تغییر نقطه درج
11. جستجو و تغییر کلمات در متن
12. ویرایشگر متن MTEXT توسعه یافته

فصل سیزدهم : اندازه گذاری
1. اندازه گذاری سریع
2. تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (1)
3. تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (2)
4. تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (3)
5. محاسبه فاصله افقی و عمودی
6. اندازه گذاری خطوط مورب،اندازه گذاری زوایا ،کمان و دایره
7. دستور  Dimarc، Dim Radius و Dim diameter
8. دستور Dimjogged ، Dimordinate  و Distance
9. آشنایی با دستورات Break ، Quick dimension و Dim Continue
10. آشنایی با دستور DimBaseline ،Inspect  و Jogline
11. آشنایی با دستور Tolerance
12. آشنایی با دستور Qleader
13. دستور Dimcenter ،Dim Edit و بروز رسانی اندازه گذاری ها

فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد
1. آشنایی با ساختن Block
2. آشنایی با ساختن WBlock
3. درج Block  و Wblock ساخته شده
4. ویرایش بلوک های درج شده
5. تجزیه ، حذف و تغیر نام بلوک
6. درج بلوک بصورت سطری ستونی و ایجاد یک فایل ترسیمی از یک بلوک
7. دستور Export وImport
8. تبدیل فرمت DWG به فرمت pdf
9. آشنایی با دستور Attach
10. ویرایش تصاویر درج شده و کم کردن حجم فایل های ترسیمی
11. آشنایی با دستور leader
12. آشنایی با دستور Multileader
13. آشنایی با دستور ID Point، ID و Measurgeoms
14. آشنایی با دستور Dist ، List ،Properties  و Massprop

فصل پانزدهم: آشنایی با BIM 360 & Autodesk 360  
1. شروع کار با Autodesk 360
2. آشنایی با Autodesk 360 بر روی موبایل
3. آشنایی با وب سایت Autodesk Exchange
4. عناوین جدید در Autodesk BIM 360 Glue
5. آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (استفاده از موبایل)
6. آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (تبادل اطلاعات)
7. آشنایی با Design Feed

فصل شانزدهم : عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD 2016
1. ترسیم و ویرایش
2. نصب و تنظیمات
3. اصلاحات PDF
4. رابط کاربری بهبودیافته
Revision Clouds .5
6. حاشیه نویسی و تعیین اندازه به صورت هوشمند

مطالب اتوکد سه بعدی:
 فصل اول : مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی
1. طراحی مدل سه بعدی مدل سازی سه بعدی
2. چرا مدل سازی کامپیوتری؟
3. کاربرد مدل سازی شبیه سازی و بازسازی سه بعدی کامپیوتری در پروژه های معماری و عمرانی
4. چرا پانوراما؟
5. چرا VRML؟
6. مراحل شش گانه مدل سازی سه بعدی کامپیوتری
7. مدل سازی سه بعدی
8. بررسی عملکردی نرم افزارها در بحث مدل سازی و مقایسه آنها
9. نورپردازی
10. نورپردازی در حوزه زیبایی شناسی
11. بکارگیری رنگ
12. چگونه سه بعدی می بینیم؟
13. رندر چیست؟

فصل دوم :دستورات سه بعدی صفحه تصویر (1)
1. شروع کار با محیط سه بعدی
2. سیستم مختصات سه بعدی
3. آشنایی با View Cube
4. آشنایی با 3Dorbit
5. دستور 3dorbit
6. استفاده از دستورات Camera وPlan
7. استفاده از دستورات 3DForbit و3DCorbit
8. دستور 3Dwalk
9. تغییر نقطه دید سه بعدی
10. آشنایی با دریچه های دید در محیط سه بعدی
11. استفاده از سبک های نمایش سه بعدی

فصل سوم : دستورات سه بعدی صفحه تصویر (2)
1. آشنایی با نوار ابزار Visual Style
2. مدیریت Visual Style
3. ساخت فایل ویدئویی
4. ساخت تصاویر متحرک
5. ایجاد نماهای پرسپکتیو
6. فعال و غیر فعال کردن حالت پرسپکتیو

فصل چهارم : ترسیم اجسام سه بعدی
1. آشنایی با مدل های حجمی پایه
2. ترسیم مکعب و گوه
3. ترسیم هرم ، کره و استوانه
4. ترسیم دونات و مخروط
5. دستور Poly solid
6. ترسیم مارپیچ
7. انواع مدل سازی سه بعدی

فصل پنجم :ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی
1. دستورات Thicken  و Elev
2. دستورات Extrude و Revolve
3. دستور Loft
4. دستور Sweep
5. دستور Convtosurface
6. دستورات revsurf و Rulesurf
7. دو بعدی سازی از مدل های سه بعدی

فصل ششم :ابزار های کمک ترسیمی سه بعدی
1. آشنایی با متغیر OSnapZ و دستور UCSICON
2. حرکت دادن موضوعات در فضای سه بعدی
3. معکوس کردن و چرخاندن موضوعات
4. مقیاس گذاری موضوعات
5. تراز کردن موضوعات
6. ایجاد آرایه سه بعدی

فصل هفتم : ایجاد سطوح
1. ترسیم سطوح با استفاده از 3Dface ، Pface و Planesurf
2. ترسیم چند خطی سه بعدی و ایجاد سطوح شبکه ای
3. ایجاد سطوح مقید و افزودن مرز به عناصر
4. ایجاد سطوح ترکیبی و ایجاد سطح بر روی لبه عناصر
5. آشنایی با دستور Surfoffset
6. بریدن و امتداد دادن سطوح
7. ایجاد مدل صلب و Nurbs سطوح
8. کار با رئوس بر سطوح
9. آشنایی با دستورات تجزیه و تحلیل سطوح
10. ایجاد سطح از طریق پروفیل

فصل هشتم : ایجاد توری ها
1. ترسیم Polygon  با استفاده از دستور 3Dmesh
2. ترسیم مکعب و مخروط با استفاده از دستور Mesh
3. ترسیم استوانه و هرم با استفاده از دستور Mesh
4. ترسیم کره ،گوه و تورس با استفاده از دستور Mesh
5. تنظیمات دستور mesh
6. آشنایی با دستورات Meshsmooth ، Meshsmoothmore ، Meshsmoothless و Meshrefined
7. افزایش و کاهش سختی لبه های عناصر توری و آشنایی با پنجره تنظیمات توری ها
8. امتداد، تقسیم و ادغام وجوه عناصر توری
9. آشنایی با دستورات Meshcap ، Meshcollapse ،MeshSpin و ConvToSolid
10. تبدیل عناصر به سطوح سه بعدی

فصل نهم :ویرایش ترسیمات سه بعدی
1. آشنایی با دستورات ویرایش
2. اصلاح طول ، گرد کردن گوشه ها و پخ زدن عناصر
3. تجزیه و کنترل مشخصات عناصر
4. ترکیب ، کم کردن و اشتراک احجام سه بعدی
5. تصویر نمودن نقاط و پاره خط بر روی سطح عناصر سه بعدی
6. آشنایی با دستور SectionPlane
7. تنظیمات دستور SectionPlane
8. آشنایی با دستور LiveSection ، SectionPlaneJOG و متغییر سیستمی DELOBJ
9. تغییر احجام با مقطع زدن و بریدن احجام سه بعدی
10 .استخراج نمای دو بعدی از مدل های سه بعدی و درج یک نقش برروی سطوح سه بعدی
11. ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور بخش اول-SolidEdit
12. ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور SolidEdit-بخش دوم
13. ویرایش صفحات Mesh

فصل دهم : نور
1. آشنایی با نور پردازی
2. ایجاد نور نقطه ای و نقطه ای جهت دار
3. ایجاد نور جهت دار و جهت دار آزاد و ایجاد نور غیر خطی ،غیر خطی آزاد و نور راه دار
4. گزینه های مربوط به نور ها(1)
5. گزینه های مربوط به نور ها(2)
6. مدیریت منابع نور
7. تنظیم نور خورشید

فصل یازدهم : مواد ورندر
1. آشنایی با مواد
2. ویرایش مواد(1)
3. ویرایش مواد(2)
4. تخصیص و حذف مواد به عناصر
5. تنظیم بافت بر روی عناصر
6. تنظیمات پس زمینه صحنه
7. آشنایی با رندر و تنظیمات اولیه رندر
8. تنظیمات پیشرفته رندر
9. رندر نمودن صحنه
10. ذخیره نمودن صحنه به صورت تصویر
11. آشنایی با رندر سه بعدی و متن

فصل دوازدهم :متحرک سازی
1. آغاز به کار متحرک سازی
2. متحرک سازی بوسیله تلفیق اسلاید ها
3. متحرک سازی به روش Motion Path
4. متحرک سازی با استفاده از Show Motion

فصل سیزدهم : تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی
1. تنظیمات Layout
2. آشنایی با سبک های چاپ و تنظیمات جدول سبک چاپ
3. ایجاد سبک چاپ مبتنی بر رنگ
4. ایجاد سبک چاپ مبتنی بر نام
5. تنظیمات صفحه کاغذ
6. پیش نمایش و چاپ ترسیمات

فصل چهاردهم : عناوین تکمیلی در اتوکد
1. آشنایی با Design Center
2. استفاده از موضوعات OLE
3. آشنایی با Action Recorder
4. ساخت و ضمیمه کردن فایل معیار ساخت
5. امنیت و رفع اشکال فایل ها
6. آشنایی با دستورات Import/Export
7. آشنایی با دستورات مربوط به تصاویر
8. آشنایی با دستورات قالب DWF
9. ایجاد یک فراپیوند
10. آشنایی با ماشین حساب در اتوکد
11. آشنایی با قابلیت Geographic Location

فصل پانزدهم : عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD 2016
1. مدل مختصاتی BIM 360 Glue
2. مدل مختصاتی Navisworks
Point Clouds .3
4. رندرگیری
5. اشیای مقطعی

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

شماره شناسنامه اثر : ۰۵۰۴۲۹-۱۳۳۹۴-۸
نام فارسی : آموزش اتوکد ۲۰۱۶ دو بعدی و سه بعدی
نام لاتین : AutoCAD 2016 2D & 3D
تاریخ صدور/تمدید : ۹۴/۰۷/۱۴
مخاطب اثر : بزرگسالان
نوع و موضوع اثر : چند رسانه ای (آموزشی) / فنی، مهندسی
تولید اثر : شرکت آریان افزار رایان داتیس
ناشر اثر : موسسه فرهنگی پایا نرم افزارگستر مهرگان
سیستم عامل مورد نیاز : Windows 7

زمان آموزش : ۳۶ ساعت
محتویات بسته : ۳DVD
♦ همراه با نرم افزار  Autodesk AutoCAD 2016 (نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی)
♦ به همراه فایل مثالهای آموزش داده شده
♦ آموزش اتوکد ۲۰۱۶ شامل نسخه دو بعدی و سه بعدی
♦ به همراه آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

پیوند کوتاه: https://hezartooy.com/dO1G1

اطلاعات بیشتر

وزن 0.500 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش AutoCAD 2016-2D & 3D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *